Közgyűlési jegyzőkönyvek

Közgyűlés időpontja Jegyzőkönyv
MTPK 2014 közgyülési jegyzökönyv.doc
MTPK 2013 közgyülési jegyzökönyv.doc